Okulumuzun Geleneksel Etkinlikleri...

Okulumuzda uzun yıllardır devam eden, her yıl tekrarlanan ve gelenekselleşmiş etkinlikler vardır.
Liselerarası Ermenice Tiyatro yarışmamız, Herşey Bilim İçin Etkinliğimiz ve İngilizce Scrabble Yarışmamız...

Liselerarası Tiyatro Yarışmamız-Festivalimiz

2005 tarihinde 1.'si gerçekleşti...

2006 tarihinde 2.'si gerçekleşti...

2007 tarihinde 3.'si gerçekleşti...

6 Haziran 2008 tarihinde 4.'si gerçekleşti...Tıklayınız...

5 Haziran 2009 tarihinde 5.'si gerçekleşti...Tıklayınız...

2 Mart 2011 tarihinde 6.'si gerçekleşti...Tıklayınız...

Mayıs 2012 tarihinde 7.'si gerçekleşti...

3 Mayıs 2013 tarihinde 8.'si gerçekleşti...Tıklayınız...

11 Nisan 2014 tarihinde 9.'si gerçekleşti...Tıklayınız...

 

İngilizce Scrabble Yarışmamız

2007 tarihinde 1.'si gerçekleşti...

26-27 Mayıs 2008 tarihinde 2.'si gerçekleşti... Tıklayınız...

25-26 Mart 2009 tarihinde 3.'si gerçekleşti... Tıklayınız...

24-25 Mart 2010 tarihinde 4.'si gerçekleşti... Tıklayınız...

25-26-27 Mayıs 2011 tarihinde 5.'si gerçekleşti... Tıklayınız...

2012 tarihinde 6.'si gerçekleşti...

29-30-31 Mayıs 2013 tarihinde 7.'si gerçekleşti... Tıklayınız...

27-28 Mayıs 2014 tarihinde 8.'si gerçekleşti... Tıklayınız...

13-14 Mayıs 2015 tarihinde 9.'si gerçekleşti... Ortaokullar için Tıklayınız...

Liseler için Tıklayınız...

Haziran 2016 tarihinde 10.'su gerçekleşti... Tıklayınız...

24-26 Mayıs 2017 tarihinde 11.'si gerçekleşti... Tıklayınız...

26 Nisan 2018 tarihinde 12.'si gerçekleşti... Tıklayınız...

9 Mayıs 2019 tarihinde 13.'si gerçekleşti... Tıklayınız...

 

"Bilim Günleri" Etkinliğimiz

9-10 Mayıs 2008 tarihinde 1.'si gerçekleşti Tıklayınız...

17-18 Mart 2010 tarihinde 2.'si gerçekleşti Tıklayınız...

 

Herşey İçin Bilim Etkinliğimiz...

 

5-6-7 Nisan 2011 tarihinde 1.'sü gerçekleşti... Tıklayınız...

2012 yılında 2.'sü gerçekleşti... Tıklayınız...

25-26 Nisan 2013 tarihinde 3.'si gerçekleşti... Tıklayınız

4-5 Haziran 2014 tarihinde 4.'si gerçekleşti... Tıklayınız

3-4-5 Haziran 2015 tarihinde 5.'si gerçekleşti... Tıklayınız

11-12-13 Mayıs 2016 tarihinde 6.'si gerçekleşti... Tıklayınız

30-31 Mayıs ve 1-2 Haziran 2017 tarihinde 7.'si gerçekleşti... Tıklayınız

16 ve 18 Nisan 2018 tarihinde 8.'si gerçekleşti... Tıklayınız

25 ve 26 Nisan 2019 tarihinde 9.'si gerçekleşti... Tıklayınız