Vizyon

ôBireylere kendi kültürünü vermek ve dilini etkin bir şekilde kullanabilmek,

ô   Eğitim programları ve etkinliklerimizle öğrencilerimizin ilgi duydukları alanda başarılı olmalarını  sağlamak,sosyal tutum ve liderlik özelliklerini geliştirmek,

ô   Eğitim ve okul yaşantımızla öğrencilerimizin öz güvenlerini kazanmalarını, davranışlarının sorumluluğunu taşımalarını,ahlaklı ve dürüst olmalarını,diğer insanlara ve tüm yaşama karşı duyarlı davranışlar edinmelerini sağlamak,

ô   Her öğrencinin içinde bulunan doğal merakı ve öğrenme arzusunu geliştirerek, bilmenin yanı sıra sorgulamayı eğitim ve öğretim yaşantısının bir parçası haline getirerek,mutlu ve güvenli bir okul yaşantısı oluşturarak tüm öğrencilerimizi ilgi duyduğu alanda hayata en iyi şekilde hazırlamaktır.

 Öğrenci İçin Hedeflerimiz

ô   Hayat boyu araştıran, sorgulayan bir insan kimliği ve becerileri kazandırmak,

ô   Yaratıcı ve eleştirel düşünebilmek,

ô   Etkin iletişim kurabilmeyi sağlamak,

ô   Onurlu ve ahlaklı bireyler yetiştirmek,

ô   Diğer insanlara ve doğaya karşı duyarlı bireyler olmalarını sağlamak,

ô   Kişisel ve sosyal sorumluluk duyguları kazandırmak,

ô   Açık fikirli ,toplumsal değerlere, gelenek ve başka insanların görüşlerine saygılı olmalarını sağlamak,

ô   Kendi öğreniminin sorumluluğunu alma becerilerini kazandırmaktır.

 Kurumsal Hedeflerimiz

ô   Eğitim ve öğretim etkinliklerine ve okul yaşantısına ailenin katılımını sağlamak,

ô   Dengeli,tutarlı bir eğitim programı ortaya koymak,

ô   Sınıf içinde öğrenilen bilgi,kazanılan beceri ve edinilen tutumları sınıf dışı yaşantı ile bütünleştirmek,

ô   Araştırmayı,sorgulamayı eğitim ve öğretim yaşantısının temeline oturtmaktır.