Okulumuzda Çocuk Hakları Günü...

20 Kasım 2018 Salı günü Felsefe Kulübü öğrencileri "Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Çocuk Meclisi oluşturarak, problemlerini tartıştılar. Çalışmanın birinci bölümünde Felsefe Kulübü öğrencilerinin belirlemiş olduğu çocuk hakları ile ilgili sorunlar konuşuldu. Öğrencilerin belirlemiş olduğu sorunlar; "Güvenlik, barinma, göç ve göçmenlik, şiddet, eğitim, evlendirme, çocuk işçiler, sağlık." Bu sorunlar tüm öğrencilere sunulduktan sonra, ikinci bölümde ise atölye çalışmalarina geçildi. Oluşturulan sekiz atölyede, öğrenciler bu sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalıştılar. Buradan çıkan çözümler TBMM Çocuk Meclisine gönderilecektir.