Գիրք Նուիրելու Օր և Յովհաննէս Թումանեանի Ծննդեան Տարեդարձը...

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (3).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (1).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (2).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (4).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (5).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (6).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (7).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (8).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (9).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (10).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (11).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (12).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (13).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (14).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (15).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (16).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (17).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (18).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (19).JPG

Açıklama: C:\Users\hp\Desktop\Kitap Etkinliği 19.02.19\aekg19 (20).JPG