Lise Öğrencilerimiz Karnelerini Aldılar...

14 Haziran 2019 Cuma günü lise öğrencilerimiz karnelerini aldılar. Daha sonra okul salonumuzda toplanıp teşekkür ve takdir belgeleri dağıtıldı. Ayrıca yıl içinde öğrencilerin bulundukları sosyal faaliyetler, hal ve davranışları, göz önünde alınarak onur belgeleri ve ödülleri verildi.

9A

9B

10A

10B

11 Matematik

11 Fen

11 Dil

12. Sınıf

Onur Belgesi ve Ödül Alanlar